Reportáže z turnajů
 
Naši partneři

Pétanque odkazy

Vše podstatné o dění v našem klubu

TŘETÍ ODDÍL PETANQUE,z.s.
Jsme členem ČESKÉ ASOCIACE PÉTANQUE KLUBŮ
Pendrekáč 2019

Vytvořil: 4.11.2019 | Jiří Ulmann

Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti hospodářství plánované ekonomiky na tržní. Vyjma událostí 17. listopadu kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností (byly použity mj. pendreky a odtud název turnaje) nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život.

Rozloučení se sezonou TOP Orlová

V sobotu 2.11.2019 uspořádal TOP Orlová ve spolupráci s BONATRANS GROUP a.s. turnaj v pétanque jako vzpomínku na události 17. listopadu. Jednalo se o rozloučení se sezonou 2019. Hrálo se systémem supermele a turnaj byl otevřen pro všechny příchozí. Zúčastnilo se osm hráčů TOP Orlová, sedm koulistů z PK Polouvsí, kteří turnaj svou přítomností jednoznačně obohatili a třináct zájemců o pétanque z řad neregistrovaných. Počasí bylo úměrné datu konání, ale dá se říci, že pro všechny hráče přijatelné. Na všech byl znatelný zájem o hru a všude vládla pohoda a dobrá nálada. Celkovým, absolutním vítězem se stal neregistrovaný Pavel Bačo, ale výsledky nebyly prioritou tohoto turnaje. Tou byla ukázka této krásné hry dalším zájemcům, což se zajisté podařilo. Děkujeme BONATRANS GROUP a.s., díky které dostali všichni zúčastnění drobné dárky. 

Hláška dne: V úplném začátku turnaje byla pěkná hláška jedné z účastnic: "A o co tady vůbec jde"?

Motto: Život je příliš krátký na to, abychom mohli nenávidět, za to příliš dlouhý na to, abychom dokázali milovat.

Koulím zdar váš Strejda.