Reportáže z turnajů
 
Naši partneři

Pétanque odkazy

Vše podstatné o dění v našem klubu

TŘETÍ ODDÍL PETANQUE,z.s.
Jsme členem ČESKÉ ASOCIACE PÉTANQUE KLUBŮ

Prezidentský pohár 2021
Vloženo: 23.5.2021 | Jiří Ulmann | Komentáře: 0

Necelé čtyři kilometry od Albrechtic v Těrlicku v Moravskoslezském kraji se nachází vodní nádrž Těrlicko. Její povrch je 2,66 km², přehrada je postavena na řece Stonávce. Byla postavena v letech 1955–1964. Výstavba přehrady měla zásadní dopad na vesnici. Potopeno bylo 141 budov, včetně mnoha komunitních budov a také kostela. Jejím hlavním úkolem bylo zásobovat vodou Třinecké železárny, blízké doly a regulovat stav vody v období povodní. V současné době je využívána rekreačně ke koupání, rybaření, projížďkám na loďkách či vodních lyžích. 

Polouveská pétanque liga 2021
Vloženo: 18.5.2021 | Jiří Ulmann | Komentáře: 0

Polouvsí - velké stavby v okolí. Kolem Polouvsí se již více než 100 let vine jeden z hlavních železničních koridorů na Ostravu a z Ostravy. Byla to dříve trať císaře Františka Josefa I. Později za II. světové války se snažilo válečné Německo přebudovat tuto trať na dvojkolejnou pro přesuny vojsk a materiálu. Nyní trať krom zvuku nemá žádný vliv na obec. Takže dále zde budou jezdit modré vlaky, žluté vlaky, černé vlaky nákladní vlaky a mnoho jiných vlaků, vláčků a drezín.   (Z knihy Polouvsí)

25.Přimrzlé koule 2020 Ořech
Vloženo: 5.12.2020 | Jiří Ulmann | Komentáře: 1
Nejstarší zmínka o obci Ořech je z roku 993. I když to na první pohled možná není patrné, patří dnešní Ořech mezi nejstarší sídla v Čechách. Už na konci 10. století se obec jménem „Orech“ objevuje v latinské darovací listině českého knížete Boleslava II. Pobožného. Asi dvacet let po založení pražského biskupství se tak Ořech dostal do majetku nedalekého Břevnovského kláštera. Další zprávy ve starých listinách se objevují až od 14. století a Ořech se v nich vyskytuje i pod jmény Orsichov, Ořechov, později pod jménem Wořech. 
Pěkné zakončení sezony v Ořechu.
Koulení v pivovaru 2020
Vloženo: 4.10.2020 | Jiří Ulmann | Komentáře: 0

Medlešice jsou částí města Chrudim. Na severu sousedí s obcí Mikulovice. Ve vesnici se nachází zámek postavený v roce 1725 a malý fungující pivovar s pivovarskou hospodou. Založení pivovaru se datuje na rok 1673, v roce 2001 obnovil svoji činnost. Západně od obce je železnice. Mezi nejznámější osobnosti Medlešic patří operní pěvkyně  Dagmar Pecková. K Chrudimi byly Medlešice připojeny k 1. červenci 1985. V Medlešicích v roce 2011 žilo 555 stálých obyvatel. Ve spraších poblíž Medlešic byla nalezena kostra pravěkého nosorožce srstnatého.