Reportáže z turnajů
8.6.2019     VC Orla 2019
1.6.2019     CENTROPE ČESKO 2019
18.5.2019     Albrechtický kahan 2019
 
Naši partneři

Pétanque odkazy

Vše podstatné o dění v našem klubu

Třetí Oddíl Petanque Orlová
Jsme členem ČESKÉ ASOCIACE PÉTANQUE KLUBŮ

Memory cup 2019
Vloženo: 20.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 2

Orlová – město uhlí. Negativní vlivy důlní činnosti se naplno projevily po druhé světové válce (zapříčiněno vysídlením původního většinového německého obyvatelstva a destruktivním a nešetrným způsobem těžby ze strany nacistických okupantů i komunistického zřízení v ČSR). V šedesátých letech dokonce existoval plán na celkovou likvidaci města, k tomu naštěstí nikdy nedošlo. V Orlové bylo srovnáno na dva tisíce budov se zemí, zrušená tramvajová i osobní železniční doprava. Mnoho škol bylo přesunuto do okolních měst (Ostrava, Karviná, Havířov), na 50 tisíc exponátů sbírek orlovského muzea bylo rozprášeno po celé ČSR.

VC pivovaru LITOVEL 2019
Vloženo: 13.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 0

Téměř až do konce minulého století měla Slatina dvě části - zemědělskou (zvanou Dědina - dnes Přemyslovo náměstí) a dělnickou (Budín). Líšeňský velkostatek obhospodařoval ve Slatině vlastní rozsáhlý dvůr až do začátku dvacátých let tohoto století. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 a po připojení Slatiny (se 1400 obyvateli) k Brnu v roce 1919, vykoupilo totiž město v rámci pozemkové reformy od majitele líšeňského velkostatku slatinský dvůr s příslušnými polnostmi a rozparcelovalo jej z části k pronájmu zdejším rolníkům, z části pro výstavbu rodinných domků. To umožnilo další rozšíření obce.

Beraní koule 2019
Vloženo: 6.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 1

Albrechtice polsky Olbrachcice, německy Albersdorf se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji.  Žije zde přibližně 3 900 obyvatel. V roce 2001 se 23,5 % obyvatel obce hlásilo k polské národnosti. Leží asi 8 km jižně od Karviné, nejvyšším bodem obce je kopec Pastuchovka s 324 m n. m. Obcí protéká řeka Stonávka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447, kdy tam již stál farní kostel. Jméno dostala nejpravděpodobněji po Albrechtovi, podkomořím Těšínského knížectví o němž je zmínka z roku 1322. Roku 1693 prodal František Vilém Larisch ze Lhoty Albrechtice Jindřichu Ferdinandu Larischovi a od té doby se staly součásti karvinského panství.  

 

Čerlinka cup 2019
Vloženo: 30.3.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 0

Společnost s názvem  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. založili v listopadu 1992 představitelé okolních měst a obcí. Zakládajícími obcemi  se staly obce: Litovel, Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov, Uničov – Dětřichov. Společnost VHS Čerlinka pitnou  vodou zásobuje více než 16 tisíc obyvatel  kterým dodává denně více než 3 miliony litrů pitné vody. Délka provozované vodovodní sítě je včetně přípojek  162 km. Pod patronací této společnosti se 30.3.2019 uskutečnil u sokolovny v Litovli regionální turnaj trojic. Z TOP orlová se zúčastnili: Dave, Strejda, Burák, Koťák a Camel.