Reportáže z turnajů
10.8.2019     Mozartovy koule 2019
21.7.2019     Valšovický pohár 2019
16.7.2019     Krumsínská HRODA 2019
 
Naši partneři

Pétanque odkazy

Vše podstatné o dění v našem klubu

Třetí Oddíl Petanque Orlová
Jsme členem ČESKÉ ASOCIACE PÉTANQUE KLUBŮ

Prvomájové koulení 2019
Vloženo: 5.5.2019 | Kamil Jurišta | Komentáře: 1

Hranice VI-Valšovice leží v katastrálním území Valšovice o rozloze 2,96 km2.Vesnice leží v kopcích u Hranic na levém břehu řeky Bečvy. V lesích nedaleko rostou především smrky, které zde byly uměle vysazeny. Nedaleko vesnice se nachází dvě přírodní rezervace – Bukoveček a Dvorčák, ve kterých rostou buky a duby. Soustava sedmi malých nádrží na potoku Krkavec se nazývá Valšovická jezírka. Vede kolem nich značená turistická trasa. Nedaleko se nachází Teplice nad Bečvou. Zde jsou mj. lázně specializující se na špičkovou kardiorehabilitaci klientů s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod.

Velikonoční vejce 2019
Vloženo: 27.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 2

Vojnův Městec je městys ležící na Vysočině v CHKO Žďárské vrchy. První zmínka o obci se datuje k roku 1293. Název obce Vojnův Městec se vyvíjel postupně. V první polovině 14. století se osada jmenovala Heinrichsdorf (Jindřichova ves), poté povýšila na městečko Münprech. V dalších letech obýval městečko Vojna ze Štětína. V 15. století získala obec svůj přívlastek „Vojnův“ od posledního majitele Jana Vojny ze Štětí (později z Městce). Jan Vojna také jako jeden z posledních užíval Městeckou tvrz (ta se do dnešní doby nedochovala), která pravděpodobně byla vystavena na ochranu Liběcké stezky.

Memory cup 2019
Vloženo: 20.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 2

Orlová – město uhlí. Negativní vlivy důlní činnosti se naplno projevily po druhé světové válce (zapříčiněno vysídlením původního většinového německého obyvatelstva a destruktivním a nešetrným způsobem těžby ze strany nacistických okupantů i komunistického zřízení v ČSR). V šedesátých letech dokonce existoval plán na celkovou likvidaci města, k tomu naštěstí nikdy nedošlo. V Orlové bylo srovnáno na dva tisíce budov se zemí, zrušená tramvajová i osobní železniční doprava. Mnoho škol bylo přesunuto do okolních měst (Ostrava, Karviná, Havířov), na 50 tisíc exponátů sbírek orlovského muzea bylo rozprášeno po celé ČSR.

VC pivovaru LITOVEL 2019
Vloženo: 13.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 0

Téměř až do konce minulého století měla Slatina dvě části - zemědělskou (zvanou Dědina - dnes Přemyslovo náměstí) a dělnickou (Budín). Líšeňský velkostatek obhospodařoval ve Slatině vlastní rozsáhlý dvůr až do začátku dvacátých let tohoto století. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 a po připojení Slatiny (se 1400 obyvateli) k Brnu v roce 1919, vykoupilo totiž město v rámci pozemkové reformy od majitele líšeňského velkostatku slatinský dvůr s příslušnými polnostmi a rozparcelovalo jej z části k pronájmu zdejším rolníkům, z části pro výstavbu rodinných domků. To umožnilo další rozšíření obce.