Reportáže z turnajů
2.8.2020     MČR 55+ Krumsín 2020
25.7.2020     Hrochův Týnec 2020
18.7.2020     Valšovický pohár 2020
27.6.2020     Vo Jarinovy koule 2020
 
Naši partneři

Pétanque odkazy

Vše podstatné o dění v našem klubu

TŘETÍ ODDÍL PETANQUE,z.s.
Jsme členem ČESKÉ ASOCIACE PÉTANQUE KLUBŮ

Château Náměšť 2019
Vloženo: 11.5.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 2

Náměšť na Hané je městys ležící v oblasti Hané asi 15 km západně od Olomouce. Má přibližně 2 100 obyvatel.  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141, kdy se společně se sousední vsí Biskupství uvádí na známé listině biskupa Zdíka. Obec byla až do 16. století převážně biskupským zbožím, ale její část se dostala do světských rukou. Po Náměšti se psal roku 1276 Všebor, syn Idíka ze Švábenic, který zde založil hrad. Ten roku 1371 získal Půta z Holštejna a na počátku 15. století vladykové z Obory. Hrad zanikl v česko-uherských válkách a nahradila ho tvrz na místě dnešního Dolního zámku.

Prvomájové koulení 2019
Vloženo: 5.5.2019 | Kamil Jurišta | Komentáře: 1

Hranice VI-Valšovice leží v katastrálním území Valšovice o rozloze 2,96 km2.Vesnice leží v kopcích u Hranic na levém břehu řeky Bečvy. V lesích nedaleko rostou především smrky, které zde byly uměle vysazeny. Nedaleko vesnice se nachází dvě přírodní rezervace – Bukoveček a Dvorčák, ve kterých rostou buky a duby. Soustava sedmi malých nádrží na potoku Krkavec se nazývá Valšovická jezírka. Vede kolem nich značená turistická trasa. Nedaleko se nachází Teplice nad Bečvou. Zde jsou mj. lázně specializující se na špičkovou kardiorehabilitaci klientů s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod.

Velikonoční vejce 2019
Vloženo: 27.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 2

Vojnův Městec je městys ležící na Vysočině v CHKO Žďárské vrchy. První zmínka o obci se datuje k roku 1293. Název obce Vojnův Městec se vyvíjel postupně. V první polovině 14. století se osada jmenovala Heinrichsdorf (Jindřichova ves), poté povýšila na městečko Münprech. V dalších letech obýval městečko Vojna ze Štětína. V 15. století získala obec svůj přívlastek „Vojnův“ od posledního majitele Jana Vojny ze Štětí (později z Městce). Jan Vojna také jako jeden z posledních užíval Městeckou tvrz (ta se do dnešní doby nedochovala), která pravděpodobně byla vystavena na ochranu Liběcké stezky.

Memory cup 2019
Vloženo: 20.4.2019 | Jiří Ulmann | Komentáře: 2

Orlová – město uhlí. Negativní vlivy důlní činnosti se naplno projevily po druhé světové válce (zapříčiněno vysídlením původního většinového německého obyvatelstva a destruktivním a nešetrným způsobem těžby ze strany nacistických okupantů i komunistického zřízení v ČSR). V šedesátých letech dokonce existoval plán na celkovou likvidaci města, k tomu naštěstí nikdy nedošlo. V Orlové bylo srovnáno na dva tisíce budov se zemí, zrušená tramvajová i osobní železniční doprava. Mnoho škol bylo přesunuto do okolních měst (Ostrava, Karviná, Havířov), na 50 tisíc exponátů sbírek orlovského muzea bylo rozprášeno po celé ČSR.